WALNE ZGROMADZENIE -2017

Decyzją zarządu stowarzyszenia, dnia 16.09.2017r. w siedzibie stowarzyszenia przy ul Wolności 25, o godz 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury. Przewidywany plan spotkania:

  • Przedstawienie raportu z ostatnich lat działań stowarzyszenia i jego zarządu.
  • Rozważenie propozycji zmian w treści statutu stowarzyszenia
  • Omówienie wniosku dot. powołania funkcji kustosza galerii ( § 31, pkt 6 statutu stowarzyszenia) złożonego przez Karola Prajznera.
  • Omówienie kwestii zaległości składkowych członków stowarzyszenia
  • Wybory nowych władz stowarzyszenia
  • Spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia

Z uwagi na to iż na spotkaniu wybierane będą nowe władze wymagane jest kworum, potrzebne do złożenia wniosku w KRS, prosimy członków stowarzyszenia o poważne potraktowanie swojej obecności na zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia BGTK

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz