Miejsca

  • Galeria Synagoga w Lesku

  • Oficjalną działalność wystawienniczą w budynku synagogi liczymy od 1978 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora domu kultury Andrzeja Potockiego. Pierwsza wystawa twórców bieszczadzkich w synagodze odbyła się w 1977 roku. Powstanie galerii zbiegło się z powstaniem Bieszczadzkiej Grupy Twórców przy [...]
  • Zagroda Magija

  •   Królestwem przestrzeni – nazwał kiedyś Bieszczady poeta Jerzy Harasymowicz. Dlatego też postanowiliśmy wybudować naszą Zagrodę właśnie tutaj, w Bieszczadach, w miejscu magicznym nie tylko dla nas, ale także dla tych wszystkich z Państwa, którzy zechcą przystanąć na moment i spędzą z na [...]