STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury zostało założone w latach 70-tych. Jego założycielami byli m.in. najbardziej znani obecnie twórcy bieszczadzcy jak Leon Chrapko, Zdzisław Pękalski oraz ś.p. Jan Ligaj. Z początkiem działalności Stowarzyszenia BGTK wiąże się również powstanie jednej z najbardziej znanych galerii bieszczadzkich czyli leskiej galerii Synagoga, gdzie członkowie stowarzyszenia organizowali swoje wystawy przez pierwsze kilkanaście lat istnienia grupy. Podstawowymi celami stowarzyszenia w zamyśle jego twórców jest promocja sztuki i kultury bieszczadzkiej. W tym celu grupa przez wiele lat swojej działalności organizowała wystawy, wieczory poetyckie, plenery artystyczne, oraz prowadziło działalność wystawienniczą.

Początkiem lat 90-tych w okresie przemian ustrojowych stowarzyszenie zyskało osobowość prawną. Dzięki temu stało się możliwe pozyskanie wsparcia finansowe ze strony ministerstwa kultury. To pozwoliło nam stać się posiadaczem własnej galerii sztuki zlokalizowanej w Zagórzu przy ul. Wolności 25. Przez kolejne lata miejsce to stanowiło jedno z bardziej znanych obiektów kultury wśród bieszczadzkich środowisk twórczych. Organizowano w nim różnego rodzaju spotkania twórcze, takie jak wystawy, wieczory poetyckie, plenery, czy warsztaty twórcze. Stało się ono jednak również zarzewiem różnego rodzaju podziałów wśród członków stowarzyszenia mających rozbieżne wizje co do kierunku działania galerii.

Lata 2000-2010 to w historii stowarzyszenia to okres, w którym jego aktywność statutowa stowarzyszenia znacznie osłabła. Wielu czołowych członków-założycieli opuściło szeregi stowarzyszenia na rzecz samodzielnych projektów. Opiekunem i zarazem długoletnim mieszkańcem galerii został jeden z członków założycieli stowarzyszenia Jan Ligaj – rzeźbiarz specjalizujący się również w sztuce intarsji. Niestety zamieszkały budynek z czasem coraz bardziej nabierał cech lokalu mieszkalnego co wyhamowało nieco jego elastyczność i otwartość na inicjatywy z zewnątrz. Natomiast brak odpowiedniej promocji oraz problemy organizacyjne znacznie osłabiło pozycję stowarzyszenia na lokalnej arenie kulturalnej.

Pan Ligaj pełnił funkcję kustosza galerii aż do swojej śmierci w 2009r. To wydarzenie w pewien sposób wymogło na członkach stowarzyszenia podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu dokonanie zmian w strukturach stowarzyszenia. Przyjęto nowe osoby, dokonano wstępnej renowacji pomieszczeń galerii, odświeżono galeryjne ekspozycje, założono stronę internetową bgtk.pl. W roku 2011 na walnym zebraniu członków rozpisany został nowy statut stowarzyszenia oraz wybrano nowy zarząd.

Przez następne kilka lat Stowarzyszenie BGTK zaczęło nieco bardziej rozwijać skrzydła. Natomiast galeria w zagórzu stawała się coraz bardziej widocznym punktem na mapie kultury współczesnych Bieszczadów. Aby odpowiednio funkcjonować budynek galerii wymagał jednak odpowiednich remontów. Na tym tez skupiły się pierwsze działania odradzającego się stowarzyszenia.

W latach 2013-2014 z powodzeniem przeprowadzono dwa projekty dofinansowane ze środków funduszu szwajcarskiego – “Reaktywacja Galerii BGTK”, oraz “Wiatr w skrzydłach Galerii BGTK”, które pozwoliły znacznie podnieść standard funkcjonowania budynku galerii, oraz skutecznie wypromować jego działalność.

Dzisiejsza Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury skupia ok 30 osób – twórców, działaczy z obszaru kultury oraz sympatyków bieszczadzkiego regionu. Każdego roku to grono się powiększa. Wraz z nowymi ludźmi, w stowarzyszeniu przybywa coraz więcej skutecznych i ciekawych inicjatyw co realnie przekłada się na jakość i atrakcyjność jego działania.

Obecnie działalność galerii skupiona jest w kierunku promocji twórczości i kultury regionu w obszarze turystyki, bieszczadzkiej a także aktywizacji twórczej mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do siebie wszystkich którzy szukają miejsca dla realizacji swoich twórczych pomysłów.
Poniżej kilka słów o historii BGTK spisanych ręką jednego z członków założycieli już prawie 40-letniego stowarzyszenia bieszczadzkich twórców.

HISTORIA-BGTK

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz